Důsledky alkoholu a jejich léčba

Alkohol bývá v naší společnosti často oproti jiným drogám tolerován. Z toho důvodu s ním má zkušenost prakticky každý. Rozdíl je jen v míře a pravidelnosti konzumace. Někdo jej konzumuje příležitostně, někdo častěji. Ve většině případů nemusí jít o problém, i když se občas konzumace alkoholu přežene a výsledkem je podnapilost.

Skutečnost, že je něco v nepořádku, by si měl člověk uvědomit ve chvíli, kdy alkohol začíná narušovat život jeho i jeho okolí. Bohužel, jako první si většinou problémů všimne okolí než sám závsilý. Vlivem alkoholu začíná realitu vnímat jinak, a tak je na jeho blízkých, aby ho co nejdříve upozornili, že něco není v pořádku. Čím dříve, tím lépe.

Pokud není závislý upozorněn například partnerem nebo v horším případě kolegou či dokonce nadřízeným, může v pozdější fázi zasáhnout například lékař. Pokud okolí selže, závislý často nedbá na následky a nevidí důvod svůj problém s alkoholem řešit. Obrovskou potíží je, že problémy se nedostavují ihned, naopak se postupně kupí, narůstají a míra alkoholismu určitým zpětnovazebním systémem narůstá, až přejde do fáze, kdy se člověku prakticky zhroutí celý život a je nutná pomoc odborníka.

Alkohol na pracovišti

Přestože alkohol na pracoviště je z hlediska bezpečnosti práce závažný problém, mnoho vedoucích má sklon pracovníky, kteří podlehli alkoholismu, velmi dlouho krýt, případně jejich závislost dokonce přehlížet, což většinou přispívá ke zhoršení situace. Alkoholismus je nemoc a musí se profesionálně léčit.

Řešení problémů s alkoholem

Řešení problému závislosti na alkoholu není vůbec jednoduché. Často se nám snadněji radí, než koná. Pokud se problém alkoholu týká našich blízkých, mohou být naše přímé rady ignorovány, přitom jsem často těmi jedinými, kteří mohou zasáhnout v brzkém stádiu alkoholismu. Je třeba partnerovi-alkoholikovi dávat na vědomí, že přednost má mít rodinný život, děti, zájmy. Naprosto nejhorším řešením je tolerance a tichý souhlas ve stylu „Ať si zase nasává, aspoň budu mít klid pro sebe.“

Partnerské soužití přitom může být určitým viníkem alkoholismu, který se stává falešným řešením partnerských či rodinných vztahů a vyhrocenou situaci naopak ještě zhoršuje.

Léčba závislosti není náročná jen pro samotného závislého, ale i pro jeho okolí. Pokud je zahájena oborná léčba, může se zvýšit životní standard celé rodiny. Rodina získá oddech, nemusí řešit problémy související s alkoholismem příbuzného (starosti s jeho pozdními návraty v podnapilém stavu, potíže s policií, pokuty, soudy, hrazení napáchané škody a v neposlední řadě výdaje za alkohol).

Rodina tak získá prostor na zlepšení situace, která možná zapříčinila vznik alkoholismu, a může závislému připravit lepší zázemí pro udržení abstinence. Pokud se podaří zachránit poškozené rodinné vztahy, šance na abstinenci se zvýší.

Na co nesmí partneři alkoholiků zapomenout:

  • Alkohol do partnerského soužití nepatří. Pokud vztahy narušuje, je to problém a musí se řešit.
  • Samotný vztah a jeho udržení mohou být dobrým motivem k léčbě.