Alkohol a těhotenství

Během těhotenství neexistuje žádná „bezpečná dávka alkoholu“, a proto by se ženy měly zcela vyhnout konzumaci alkoholu během těhotenství. 

Nesmíme zapomínat, že ženy dosahují vyšší hladiny alkoholu v krvi než muži při podání stejné dávky alkoholu. Alkohol během těhotenství působí škodlivě na plod a vede k negativním komplikacím i při průběhu těhotenství. 

Důsledkem konzumace alkoholu může dojít k potratu, případně k nevratnému poškození plodu, označovanému jako fetální alkoholový syndrom (FAS – Fetal Alcohol Syndrom). Děti, jejichž matky během prenatálního období konzumovaly alkohol, mohou vykazovat růstovou retardaci. Jde o nevratnou změnu a takové dítě je pak patrné i na pohled podle rysů obličeje – propadlý kořen nosu, na pohled krátký nos, oploštělá střední část obličeje a zřetelný úzký horní ret. 

U dětí s fetálním alkoholovým syndromem se projevuje také mikrocefalie (předčasné ukončení růstu mozku, případně celé hlavy). Vznikají mentální postižení, která následně vyžadují speciální pedagogickou péči a komplikují zařazení do běžného života.

Co vše je spojeno s fetálním alkoholovým syndromem:

 • Nízká tělesná hmotnost
 • Podprůměrný vzrůst i později v dospělosti
 • Hyperaktivní chování
 • Špatná koordinace
 • Poruchy pozornosti
 • Špatná paměť
 • Poruchy učení a horší prospěch
 • Zpoždění řeči a jazyka
 • Mentální postižení nebo nízké IQ
 • Špatné schopnosti uvažování a úsudku
 • Problémy s usínáním a kojením
 • Problémy se zrakem nebo sluchem
 • Problémy se srdcem, ledvinami nebo kostmi
 • Malá velikost hlavy
 • Abnormální rysy obličeje (zmíněno výše)

Nesmíme zapomínat, že někdy může nevratné změny vyvolat i krátkodobá nadměrná konzumace alkoholu v těhotenství. 

V České republice se každým rokem přibližně 3 000 dětí s příznaky fetálního alkoholového syndromu ročně narodí až 3000 dětí s příznaky FASD (Fetal alcohol syndrom disorders) v důsledku užívání alkoholu matkami během těhotenství.

Co se týká konzumace alkoholu kojící matkou, i v tomto případě je vhodné se alkoholu raději vyhnout. Nicméně při vhodném plánování (například zásobení odstříknutým mlékem) lze tolerovat občasnou (výjimečnou) konzumaci alkoholu v menším množství a s dostatečným předstihem před kojením. Pamatujte, že vstřebání a odbourání alkoholu v těle matky trvá několik hodin.

Pokud plánujete těhotenství a uvědomujete si svou případnou závislost na alkoholu, pokuste se ji předem řešit s odborníky. Můžete začít konzultací se svým praktickým lékařem. Informaci o případné závislosti vám poskytne test závislosti na alkoholu.

Kromě konzumace alkoholu bývá s nepříznivým vlivem na plod spojováno také kouření tabákových výrobků matkou. Plod bývá ovlivněn nedostatečným zásobením živinami a kyslíkem. Narozené děti pak mívají mimo jiné nižší porodní hmotnost.