Rádce pro závislé na alkoholu - test alkoholismu 
Loading
Realita
Alkoholismus je po staletí vnímán jako závažný sociální problém, který na sebe navazuje další související negativní jevy. Jen v Evropské unii je zdraví škodlivá konzumace alkoholu hlavní příčinou více než 7 % případů špatného zdravotního stavu a předčasného úmrtí.
Mimo zdravotních komplikací má alkoholismus také další negativní dopady – násilí, vandalismus, rodinné problémy a zvýšení kriminality. Cílem tohoto webu je alespoň částečně změnit vnímání alkoholismu ve společnosti a pomoci poskytnout řešení těm, kteří to potřebují.
Testy alkoholismu
Alkohol je zdrojem zábavy a nedílným tmelem mezilidských vztahů, zároveň však dokáže působit značné problémy. Chcete vědět, jak na tom jste? Můžete se pokusit odpovědět na několik otázek testu MAST (Michigan Alcohol Screening Test), což je jeden z prostředků používaných americkými soudy při vyhodnocování závislosti na alkoholu u lidí, kteří byli například zadrženi při řízení pod vlivem alkoholu. Test naleznete zde.

Léčba
Závislost na alkoholu je vnímána jako závažné onemocnění, které však lze při dostatečné vůli pacienta více či méně úspěšně léčit. Možnosti léčby závisí do jisté míry na osobnosti a vůli postiženého a ve velké míře na fázi alkoholismu, do které dospěl.
Existuje několik druhů léčby - v raném stádiu se závislý může z alkoholismu dostat téměř sám za pomoci svého okolí, v dalších stádiích je nutná přinejmenším ambulantní léčba s docházením na klinuku, případně léčba v protialkoholní léčebně. O možnostech léčby informujeme zde.