Test alkoholismu

Web zaměřený na alkoholismus a testování závislosti.

Test alkoholismu

Chcete vědět, jak na tom jste ve vztahu k alkoholu? Můžete se pokusit odpovědět na několik otázek testu MAST (Michigan Alcohol Screening Test), což je jeden z prostředků používaných americkými soudy při vyhodnocování závislosti na alkoholu u lidí, kteří byli například zadrženi při řízení pod vlivem alkoholu.

Užitečné odkazy související se závislostí

Anonymní alkoholici České republiky Anonymní alkoholici představují společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že se jim podaří vyřešit svůj společný problém a zároveň pomocí ostatním k uzdravení z alkoholizmu. Jediným požadavkem pro členství v AA je odhodlání přestat pít. Sdružení nepožaduje žádné poplatky ani vstupné na sezení. Prakticky funguje […]

Abúzus alkoholu

Abúzus alkoholu, neboli jeho škodlivé užívání, je definován jako takové užívání, které vede ke zdravotním poruchám. Dá se říci, že tento stav vystihuje pouze nadměrné užívání, tedy nikoliv stádium, kdy jedinec přejde k závislosti.

Důsledky alkoholu a jejich léčba

Alkohol bývá v naší společnosti často oproti jiným drogám tolerován. Z toho důvodu s ním má zkušenost prakticky každý. Rozdíl je jen v míře a pravidelnosti konzumace. Někdo jej konzumuje příležitostně, někdo častěji. Ve většině případů nemusí jít o problém, i když se občas konzumace alkoholu přežene a výsledkem je podnapilost.